Bloghttp://novasenica.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskSeničania prekvapili svojim prehľadom. Niektorí nemilo (novasenica)Túto sobotu, t.j. 5. júla v deň Sv. Cyrila a Metoda, sa v Kunove uskutočnila milá akcia s názvom "Kunovjané sami sebje". Rodičia tu mohli so svojimi deťmi súťažiť vo viacerých pohybových a vedomostných disciplínach. Keďže Kunov je administratívnou súčasťou mesta Senice, my, čoby Nová Senica sme radi prijali úlohu spoluorganizátora. Na akcii nám prináležalo jedno z desiatich stanovíšť, ktoré som mal tú česť viesť a prichádzať tak do styku so súťažiacimi. Naše stanovište zosobňovalo vedomostný kvíz na tému "Súčasnosť Senice", pričom deti a dospelí mali rozdielnu náročnosť otázok. Práve otázkami pre dospelých sme si chceli urobiť malý prieskum o tom, ako sa občania Senice zaujímajú o veci verejné. V priemere obstáli dospeláci nad očakávania, avšak niektorí má svojim prehľadom nemilo prekvapili. Mon, 07 Jul 2014 21:04:57 +0200https://novasenica.blog.sme.sk/c/360601/senicania-prekvapili-svojim-prehladom-niektori-nemilo.html?ref=rssSenica: Plán je rozhodujúci, realita často nepresná (novasenica)Plán, resp. rozpočet je veľmi dôležitý papier. Je to kniha prianí a želaní zabalená v pekných slovách. Má veľkú výhodu - vždy sa dá naň odvolať či už budete postupovať v súlade s ním, alebo priamo v rozpore. U nás v Senici sú rozpočty knihami želaní, ktoré sú zavesené v prievane nad výčapom a muchy na ne – veď viete čo. Pri ich prijímaní sa používajú vždy slová ako „prorastový“, „vyrovnaný“, „najlepší možný“, „ďakujem poslancom za prijatie odvážneho rozpočtu“... Skutočnosť, ktorej sa zasa hovorí „prerokovanie výsledkov hospodárenia za rok XY“ je už úplne iný príbeh. Už si nikto nepamätá čo bolo pred rokom, aké boli plány, ako sme ich chceli dosiahnuť, veď čas beží tak rýchlo. Mon, 30 Jun 2014 17:32:46 +0200https://novasenica.blog.sme.sk/c/360144/senica-plan-je-rozhodujuci-realita-casto-nepresna.html?ref=rssSenica: Topiaci sa slamky chytá (novasenica)Milí Seničania. Ako ste si mohli prečítať na webovskej stránke mesta Senica i na úradnej tabuli mesta Senica, pán primátor Parízek sa opäť rozhodol „ vylepšiť“ finančnú situáciu mesta veľmi „ sofistikovaným“ spôsobom, odpredajom majetku mesta.  Mon, 23 Jun 2014 11:05:29 +0200https://novasenica.blog.sme.sk/c/359652/senica-topiaci-sa-slamky-chyta.html?ref=rss